<cite id="pdvdf"><sub id="pdvdf"></sub></cite>

  <ruby id="pdvdf"></ruby>

    <rp id="pdvdf"><big id="pdvdf"><th id="pdvdf"></th></big></rp>
    <form id="pdvdf"><form id="pdvdf"><listing id="pdvdf"></listing></form></form>
     <track id="pdvdf"><menuitem id="pdvdf"></menuitem></track>
     <track id="pdvdf"><track id="pdvdf"><progress id="pdvdf"></progress></track></track><th id="pdvdf"><meter id="pdvdf"><span id="pdvdf"></span></meter></th>

      <output id="pdvdf"></output>
      当前位置:主页  >> 试题中心   
      试题中心

      2021年各省公务员考试备考:历年真题大全

      http://www.333-9.com       2020-12-20 21:11      来源:公考通
      【字体: 】              

       点击进入:pc端 公务员在线题库

       

       历年真题是考生备战公务员考试的首要乃至唯一依据,如果把命题人的命题思路视为一个“黑箱”的话,那么真题则为考生提供了命题者的思维是如何演绎的最佳样本,为此本文整理了历年各省及国家公务员考试真题。当然考生也利用标准预测卷进行自测,找出自己薄弱环节的同时也可以保持大考的感觉。 

       

      全国各省市历年真题大全

      地区

      科目

      年份

      国家

      行测

      2021年副省级 2020年副省级 2019年省级以上

      2018年省级以上

      2017省级以上

      2016省级以上

      2015省级以上

      2014年
      2021年地市级 2020年地市级 2019年地市级

      2018年地市级

      2017地市级

      2016地市级

      2015地市级

      申论

      2021年副省级 2020年副省级 2019年省级以上

      2018年省级以上

      2017省级以上

      2016省级以上

      2015省级以上

      省部级

      2021年地市级 2020年地市级 2019年地市级

      2018年地市级

      2017地市级

      2016地市级

      2015地市级

      地市级

       

      江苏

      科目

      2021年 2020年 2019

      2018

      2017

      2016

      2015

      2014

      行测

      A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      申论

      A类 B类 C类 A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      A类 B类 C类

      2015年

      2014年

       

      浙江

      行测

      2021年 A类 B类 A卷 B卷 2018年 2017年 2016年 A类 B类 2014年

      申论

      2021年 B类 A卷  B卷 2018年 2017年 2016年 A类 B类 2014年

       

      山东

      行测

      2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 A卷 B卷 A卷 B卷 A类 B类 C类 2017年 2016年 2015年 A类 B类 C类

       

      河北

      行测

      2021年 2020 县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年

      /

      县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      福建

      行测

      2021年

      2020年

      2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年

      县级 乡镇

      2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      云南

      行测

      2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      乡镇 县级 / 2019年 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      广东

      行测

      2021年

      2020

      2019

      2018年

      2017

      2016

      2015年

      2014年

      广东

      广东

      广东 深圳

      广东 深圳 广州

      广东  广州

      广东 深圳 广州

      广东 深圳 广州

      广东  深圳 广州

      申论

      2021年

      /

      2019

      2018年

      2017

      2016

      2015年

      2014年

      县级 乡镇

      广东

      深圳

      广东

      深圳

      广东 深圳 广州

      广东  广州

      广东 深圳 广州

      广东 深圳 广州

      广东 深圳 广州

       

      江西

      行测

      2021年 省级 县级 县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      市县 省级 市县 乡镇 县级 乡镇 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      天津

      行测

      2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年

        上半年  下半年

      2014年

      申论

      市级 区县 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      辽宁

      行测

      2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      A卷 B卷 A卷 B卷 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      湖南

      行测

      2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 / 乡镇 乡镇 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      广西

      行测

      2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 / 2019年 A类 B类 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      安徽

      行测

      2021年 2020 2019 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      A卷 B卷 C卷 A卷 B卷 C卷 A卷 B卷 A类 B类 2017年 2016年 2015年 A卷 B卷

       

      重庆

      行测

      2021年 2020 2019年 2018年 2017年 上半年 下半年 上半年 上半年 下半年

      申论

      2021年 申论一卷 2019年 1卷 2卷 2017年 2016年 2015年 上半年 下半年

       

      黑龙江

      行测

      2021年 2020 省直 县乡 公检法 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      市县 乡镇卷 县乡 公检法 省直 公检法 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      甘肃

      行测

      2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      山西

      行测

      2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      乡镇 县级 省级 乡镇 乡镇县级 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      陕西

      行测

      2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      北京

      行测

      区级 乡镇 区级 乡镇 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      区级 乡镇 区级 乡镇 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      贵州

      行测

      2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 / A卷 B卷 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      河南

      行测

      2021年 2020年 2019年 无考试 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      县级 乡镇 县级 2019年 无考试 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      湖北

      行测

      2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      县级 县级 乡镇 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      海南

      行测

      2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 县级 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      吉林

      行测

      2021年 2020 甲级 乙级 甲级 乙级 2017年 甲级 乙级

      上半年 甲级 乙级

      下半年 甲级 乙级

      甲级 乙级

      申论

      乙卷 甲卷 乙卷 甲级 乙级 甲级 乙级 2017年 甲级 乙级 上半年 甲级 乙级

      下半年 甲级 乙级

      甲级 乙级

       

      宁夏

      行测

      2021年 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 / 待更新 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      青海

      行测

      2021年 A卷 B卷 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      四川

      行测

      2021年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 2017年 2016年 上半年 下半年 上半年 下半年

      申论

      2021年 C卷 上半年 下半年 上半年 下半年 2017年 2016年 上半年 下半年 上半年 下半年

       

      上海

      行测

      2021年 A卷 B卷

      A卷 B卷

      A卷 B卷

      A卷 B卷 A卷 B卷 A卷 B卷 A卷 B卷

      申论

      A卷 B卷 A卷 B卷

      A卷 B卷

      A卷 B卷

      A卷 B卷 A卷 B卷 A卷 B卷 A卷 B卷

       

      新疆

      行测

      2021年 新疆 新疆  兵团 2018年 兵团 2017年  兵团 2016年 2015年 兵团 2014年 兵团

      申论

      2021年 / 待更新 2018年 兵团 2017年  兵团 2016年 2015年 兵团 2014年 兵团

       

      西藏

      行测

      2021年 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 / 待更新 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

      内蒙

      行测

      2021年 2020公安 行测 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

      申论

      2021年 / 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

       

       >>> 公考通APP下载 

      公考通APP下载

      扫一扫图中二维码或直接点击图片下载